Kwartalnik Polityczny "Samostanowienie"

ukazywał się od początku roku 1985 do wiosny 1989 roku,
w sumie 9 numerów.

Sst numer 9 pełny

Sst numer 8 pełny

    Sst nr 8 wkładka

.......

Sst numer 7 str tytułowa

Sst nr 7 wywiad Radosława Sikorskiego

Sst numer 6 str tytułowa

    Sst nr 6 skan

Sst numer 5 str tytułowa

Sst numer 4 str tytułowa

.....

Sst numer 1 pełny

 

Niektóre artykuły do nr 10

"Samostanowienia", który już się nie ukazał, opublikowane w "Niepodległości" 97-99 

Grupa  Polityczna "Samostanowienie"