Grupa  Polityczna "Samostanowienie"

działała od kwietnia 1987 r.
do 24 maja 1990 r., zob.:

transparenty  zawieszone po demonstracji ulicznej na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, wśród nich transparent Grupy Politycznej "Samostanowienie"

ulotka w obronie polskich katolików w ZSSR z 1987 r.
zob.: http://www.mateusz.pl/ksiazki/lzf/

artykuł Stanisława Plewako  opublikowany pod pseudonimem w londyńskim "Tygodniu Polskim" podczas pobytu w Anglii

letter to "Spectator"
(published autumn 1989)

Grupa Polityczna Samostano-wienie była członkiem PPiON Porozumienia Partii i Organiza-cji Niepodległościowych (przyjmując początkowo status obserwatora)

Przez Grupę Polityczną "Samostanowienie" powołana została Agencja Wschodnia - agencja prasowa dedykowana
sytuacji wschodnich sąsiadów Polski (materiały nie opracowane)