transparent Grupy Politycznej "Samostanowienie" zawieszony po manifestacji wśród innych transparentów
przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki - na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, 1988 r.