skrócona kopia ze źródła:
Archiwum Opozycji Niepodległościowej

STANISŁAW JAN PLEWAKO

ps. Stefan Proskura, Jan Proskura, członek (do rezygnacji) TZR "Mazowsze" (styczeń - wrzesień 1989), pomysłodawca Agencji Wschodniej, Grupy Politycznej "Samostanowienie" oraz Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą Samostanowienie, delegat NSZZ "Solidarność" z IBB PAN do RKW "Mazowsze" (listopad - grudzień 1988), stały reprezentant Grupy Politycznej "Samostanowienie" w Porozumieniu Partii i Organizacji Niepodległościowych (marzec 1987 - wrzesień 1989), członek Komisji Przygotowawczej ds. integracji organizacji niepodległościowych, współzałożyciel Grupy Politycznej "Samostanowienie" (maj 1987 - maj 1990), ..., współredaktor kwartalnika politycznego "Samostanowienie" (wiosna 1985 - wiosna 1989), współpracownik kwartalnika ABC Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne i Niepodległości (1983-1985), internowany w Białołęce (13.01.1982-12.07.1982), członek - założyciel NSZZ Solidarność w Centrum Zdrowia Dziecka (1980), akcje ulotkowe we współpracy ze Stefanem Kawalcem, współpracował z Janem Lityńskim badając stany strajkowe w kraju (lipiec 1980), niezależny działacz studencki współpracujący z Teresą Bogucką, organizator spotkania studentów z Andrzejem Czumą i Leszkiem Moczulskim (30.03.1978 r.).
Zaświadczenie nr 1298/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. sygnat. BUWa-III-5532-177-(2)/04 dot. wniosku O/Wa WP-366/01