Kwartalnik Polityczny "Samostanowienie"

ukazywał się od początku roku 1985 do wiosny 1989 roku, w sumie 9 numerów.

Grupa  Polityczna "Samostanowienie"

działała od kwietnia 1987 r.
do 24 maja 1990 r.,


transparent  Samostanowieniakonferencja programowa
5-XI-1989 Józefów

Agencja  Wschodnia

agencja prasowa nt sytuacji wschodnich sąsiadów Polski powołana przez Grupę Polityczną Samostanowienie

Fundacja "Samostanowienie"

Fundacja o niepolitycznych celach powołana przez Grupę Polityczną Samostanowienie - odziedziczyła nazwę i symbolikę - obecnie dwie fundacje o tej nazwie - polska i litewska, 
warszawska  oraz   wileńska

 

autor witryny internetowej:
Stanisław J. Plewako, e-mail: admin@samostanowienie.eu